அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்! இங்கு வருகைத் தரும் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன்!

வியாழன், 30 ஆகஸ்ட், 2012

அரபி ஒலியுல்லா உயர் நிலைப்பள்ளி


அரபி ஒலியுல்லா உயர் நிலைப்பள்ளி

மரம் நடுவிழா
ஜமாஅத் தலைவர் ஜனாப்.என்.அஹமது கபீர் அனர்கள் தலைமை உரை ஆற்றுகிறார்.


Arabi Oliyullah High School,Puduvalasai 
 பத்தாம் வகுப்பு மாண்வர்களுக்கு புரஜக்டர் மூலம் பாடங்கள் தேர்வுக்கு திருப்பப்படுகின்ற்ன.